Methode

Bij Dog Basic werken we niet met een vaste methode.
We kijken naar wat het beste past bij de hond en aansluit bij zijn begeleider en de situatie. We maken verschil tussen opvoeden en trainen. Bij opvoeding en ‘probleem’ gedrag wordt zo nodig een grens geboden. Bij het aanleren van oefeningen (training) wordt gewerkt met beloning, leren moet leuk en ontspannend zijn. Er wordt niet gewerkt met aversie.

De les is in eerste instantie gericht op het versterken van de relatie, hoe sterker de relatie, hoe gemakkelijker de hond naar je wilt luisteren. Daarnaast is het ook leuk om je hond uitdaging te bieden, dit kan op verschillende vlakken.
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling naar een sociaal vaardige hond, dit is belangrijker dan welk kunstje ook. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om je hond gehoorzaamheidsoefeningen of andere kunstjes te leren, maar een kunstje mag een goede relatie / of de sociale vaardigheden  niet in de staan, mocht dat gebeuren, dan zullen we je daar zeker op wijzen. Dit alles gebeurd op een voor jou en je hond zo begrijpelijke en duidelijk mogelijke manier.

Communicatie is waar het in opvoeding en training om gaat. Dit is dan ook belangrijk onderdeel zo niet het belangrijkste onderdeel van waaruit gewerkt wordt. Wanneer jij je hond kunt “lezen” en kunt anticiperen op zijn gedrag, dan is je hond iets uitleggen kinderspel. Wanneer je hond ‘het spel’ door krijgt kan hij ervaren dat leren leuk is en zal hij het geweldig vinden om iets voor je te doen.

De basis van waar uit gewerkt wordt is eigenlijk heel simpel, maar soms heel moeilijk om het consequent toe te passen. In de lessen zullen we stapje voor stapje dat aan pakken wat op dat moment het belangrijkste is en proberen het voor jou en je hond zo duidelijk mogelijk te houden.

Er wordt niet alleen de tijd genomen om zowel jou als je hond te laten voelen en ervaren hoe het werkt, maar er wordt tijd genomen om zo nodig de theorie te belichten. Het weten waarom en waarvoor kan ook erg belangrijk zijn in omgang en training van je hond. Weten hoe de communicatie tussen jou, je hond en zijn omgeving verloopt kan heel belangrijk zijn.
.