Methode

Ik werk niet volgens een vaste methode.
Ik kijk naar wat het beste bij jouw hond past en aansluit bij jouw wensen en de situatie. En zoek de balans tussen opvoeden en trainen.
Zo nodig wordt bij opvoeding en ‘probleem’ gedrag gewerkt met een grens, maar alles vanuit een positieve insteek. Bij het aanleren van oefeningen (training) wordt gewerkt met een beloning, leren moet leuk en ontspannend zijn.

De les is in eerste instantie gericht op het versterken van jullie relatie, hoe sterker de relatie, hoe gemakkelijker je hond naar jou wil luisteren. Daarnaast is het ook leuk om je hond een uitdaging te bieden, dit kan op verschillende vlakken.
Ik heb veel aandacht voor de ontwikkeling van je pup naar een sociaal vaardige hond, dat is belangrijker dan welk kunstje ook. Natuurlijk is het leuk om je hond kunstjes of gehoorzaamheidsoefeningen te leren, maar een kunstje mag een goede relatie / of de sociale vaardigheden niet in de staan. Mocht dat gebeuren, dan zal ik je daar zeker op wijzen.

Communicatie is waar het in opvoeding en training om gaat. Dat is dan ook belangrijk onderdeel zo niet het belangrijkste onderdeel van waaruit gewerkt wordt. Wanneer jij je hond kunt “lezen” en kunt anticiperen op zijn gedrag, dan is je hond iets uitleggen kinderspel. Wanneer je hond ‘het spel’ door krijgt kan hij ervaren dat leren leuk is en zal hij het geweldig vinden om iets voor je te doen.

Er wordt niet alleen de tijd genomen om zowel jou als je hond te laten voelen en ervaren hoe het werkt, maar er wordt tijd genomen om zo nodig de theorie te belichten. Het weten waarom en waarvoor kan ook erg belangrijk zijn in omgang en training van je hond. Weten hoe de communicatie tussen jou, je hond en zijn omgeving verloopt kan heel belangrijk zijn.
.